Saturday, March 16, 2013

टेन्कबंढ

टेन्कबंढ
हैदराबाद  को पहिचान मा एक हुस्सैन सगर हो। हुस्सैन सगर को तीर मा एकतिर को छेउ लै  टेन्कबंढ भन्छन। यो  टेन्कबंढ को तस्विर हो। याह गणेश चतुर्थी को दिन बडा मेल लाग्छ। और अर्को कुरा के हो भने हुस्सैन सगर को बीच मा गौतम बुद्धा को मुर्ती छा।